‘ศรีสุวรรณ’ ชี้ ‘ยุบสภา’ ผลบวกหยุดโปรเจกต์น้ำ 3.5 แสนล้าน

‘ศรีสุวรรณ’ ชี้ ‘ยุบสภา’ ผลบวกหยุดโปรเจกต์น้ำ 3.5 แสนล้าน

นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ชี้ ‘ยุบสภา’ ส่งผลบวกหยุดโปรเจกต์น้ำ 3.5 แสนล้านของรัฐบาล จ่อฟ้องปลอดประสพ จ่ายเบี้ยเลี้ยงให้คนไม่มีส่วนได้ส่วนเสียมารับฟัง…

‘ยุบสภา’ ส่ง ก.ม.ค้างในสภาฯทุกฉบับหมดสภาพ แต่ก็มีข้อยกเว้น

‘ยุบสภา’ ส่ง ก.ม.ค้างในสภาฯทุกฉบับหมดสภาพ แต่ก็มีข้อยกเว้น

“เสรี” ชี้ชัด กฎหมายทุกฉบับที่ค้างอยู่ในสภาฯ ของรัฐบาลเป็นอันตกไป แต่มีเงื่อนไข หากได้รัฐบาลชุดใหม่ สามารถหยิบขึ้นมาพิจารณาต่อได้ทันที ภายใน 60 วัน หากต้องการ…