รัฐหนุนยุวแรงงาน ทำงานช่วงปิดเทอม จ่ายค่าแรง 40 บาท/ชม.

รัฐหนุนยุวแรงงาน ทำงานช่วงปิดเทอม จ่ายค่าแรง 40 บาท/ชม.

รัฐหนุนยุวแรงงาน ทำงานช่วงปิดเทอม จ่ายค่าแรง 40 บาท/ชม. เพื่อเสริมประสบการณ์การเรียนรู้อาชีพก่อนเข้าสู่วัยทำงานตามโครงการ “ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน”