แห่ชื่นชมตำรวจวังน้ำเขียว นำรถตู้รับ-ส่งประชาชน หลังเกิดเหตุรถบัสเสีย

แห่ชื่นชมตำรวจวังน้ำเขียว นำรถตู้รับ-ส่งประชาชน หลังเกิดเหตุรถบัสเสีย

แห่ชื่นชมตำรวจวังน้ำเขียว ที่พึ่งสุดท้ายของประชาชน นำรถตู้ตำรวจส่งประชาชนหลังเกิดเหตุรถบัสเสีย