เจ๊เกียว เล็งเลิกกิจการ! หากรัฐไม่ปรับขึ้นค่าโดยสาร อ้างแบกภาระค่าน้ำมันไม่ไหว

เจ๊เกียว เล็งเลิกกิจการ! หากรัฐไม่ปรับขึ้นค่าโดยสาร อ้างแบกภาระค่าน้ำมันไม่ไหว

เจ๊เกียว ทวงข้อเรียกร้องขึ้นค่าโดยสารรถร่วม บขส. ชี้ แบกรับภาระราคาน้ำมันไม่ไหวแล้ว ขู่หยุดวิ่งรถบางเส้นทางหากรัฐไม่ช่วย หลังคมนาคม ขอให้คำตอบภายในเดือนกันยายน นี้