สี่ล้อแดง ถอยพลาดตกลานจอดรถบนดอยสุเทพ ทับนักท่องเที่ยวดับ 2 ราย

สี่ล้อแดง ถอยพลาดตกลานจอดรถบนดอยสุเทพ ทับนักท่องเที่ยวดับ 2 ราย

สลดรับวันพ่อแห่งชาติ สี่ล้อแดง ถอยพลาดตกลานจอดรถบนดอยสุเทพ ทับร่างสองนักท่องเที่ยวหญิงเสียชีวิต 2 คน สาหัสอีก 1 คน