กรมชลฯ เผย 7 เขื่อนใหญ่ยังวิกฤต แนะใช้น้ำอย่างประหยัด

กรมชลฯ เผย 7 เขื่อนใหญ่ยังวิกฤต แนะใช้น้ำอย่างประหยัด

กรมชลประทานเผยมี 7 เขื่อนขนาดใหญ่ที่ยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีปริมาณรวมกันน้อยกว่าร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ

เตรียมรับมือภัยพิบัติ 2012 หากรัฐยังเฉย ระดับน้ำในเขื่อนเสี่ยงท่วมซ้ำ

เตรียมรับมือภัยพิบัติ 2012 หากรัฐยังเฉย ระดับน้ำในเขื่อนเสี่ยงท่วมซ้ำ

น้ำในเขื่อน ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่า เขื่อนจะมีเสถียรภาพในการรับมือกับปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นได้อย่างไร