ทันยุค ทันโลก บริหารแบบคนรุ่นใหม่  บริหารแบบ  ‘ จุติพันธุ์ มงคลสุธี ’

ทันยุค ทันโลก บริหารแบบคนรุ่นใหม่ บริหารแบบ ‘ จุติพันธุ์ มงคลสุธี ’

เรียนรู้การบริหารแบบคนรุ่นใหม่ด้วยระบบไอทีกับ คุณจุติพันธุ์ มงคลสุธี IT Manager บมจ.ที.เค.เอส.เทคโนโลยี