อ.เจษ ชี้แค่ลือ ‘ข้าวพลาสติก’ จากจีนระบาดหนักในเอเชีย

อ.เจษ ชี้แค่ลือ ‘ข้าวพลาสติก’ จากจีนระบาดหนักในเอเชีย

‘ข้าวพลาสติก’ จากประเทศจีน ที่ผลิตด้วยสารเรซิน กำลังระบาดหนักตามเขตชนบทของอินโดนีเซีย เวียดนาม และอินเดีย หากบริโภคติดต่อกันเป็นเวลานานอาจทำให้เสียชีวิตได้