กรมควบคุมโรคเตือน! ระวังเห็ดพิษ แนะเลี่ยงกินเห็ดร่วมกับดื่มสุรา

กรมควบคุมโรคเตือน! ระวังเห็ดพิษ แนะเลี่ยงกินเห็ดร่วมกับดื่มสุรา

กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนระมัดระวังการเก็บหรือซื้อเห็ดป่ามาปรุงอาหาร อาจเป็น “เห็ดพิษ” และหลีกเลี่ยงรับประทานเห็ดร่วมกับดื่มสุรา