เอสซีจี สานต่อที่พ่อทำ คืนสมดุลสู่แหล่งน้ำ ผ่านโครงการ รักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที

เอสซีจี สานต่อที่พ่อทำ คืนสมดุลสู่แหล่งน้ำ ผ่านโครงการ รักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที

ด้วยปัญหาภาวะน้ำเสียสมดุล SCG จึงริเริ่มสร้างจิตสำนึก พร้อมฟื้นฟูแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน