โปรดเกล้าฯ รัชธิรวิศว์ วรคุณพิสิฐ พ้น ผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงาน

โปรดเกล้าฯ รัชธิรวิศว์ วรคุณพิสิฐ พ้น ผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงาน

ราชกิจจานุเบกาา ออกประกาศให้ “รัชธิรวิศว์ วรคุณพิสิฐ” พ้น ผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงาน หลังขาดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กําหนดถึงสามครั้งติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร