สภาแท็กซี่ไทย ขอรัฐบาล แท็กซี่ฟรีดาวน์

สภาแท็กซี่ไทย ขอรัฐบาล แท็กซี่ฟรีดาวน์

เนื่องจากปัจจุบันคนขับแท็กซี่ได้รับผลกระทบทั้งค่าเช่าที่แพงขึ้นและราคาพลังงานเชื้อเพลิงทั้งก๊าซแอลพีจี เอ็นจีวี ที่มีราคาสูง