เพื่อไทย ปูด! รัฐมุบมิบ งบลับ กว่า 85,000 ล้านบาท

เพื่อไทย ปูด! รัฐมุบมิบ งบลับ กว่า 85,000 ล้านบาท

แถลงถึงกรณี การใช้งบประมาณของรัฐบาลล่าสุดที่ผ่านมาพบว่า อาจมีการนำเสนองบกลางเข้าสู่ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแบบฉุกเฉิน ในสัปดาห์หน้า ซึ่งตรวจสอบพบว่าอาจมีวงเงินสูงกว่า 85,000 ล้านบาท