‘พาณิชย์’ สั่งคุมเข้มราคาสินค้าเกษตร ด้านน้ำมันปาล์มเตรียมเสนอ กนป.

‘พาณิชย์’ สั่งคุมเข้มราคาสินค้าเกษตร ด้านน้ำมันปาล์มเตรียมเสนอ กนป.

พาณิชย์ สั่งคุ้มเข้มราคาสินค้าเกษตรในแต่ละจังหวัด ด้านน้ำมันปาล์มเตรียมเสนอ กนป. รับซื้อ 4.20 บาท ที่ 17%