สธ.กำชับ รพ.ปฏิบัติตามมาตรฐานรับ-จำหน่ายผู้ป่วย หลังเกิดเหตุรับผู้ป่วยกลับผิดคน

สธ.กำชับ รพ.ปฏิบัติตามมาตรฐานรับ-จำหน่ายผู้ป่วย หลังเกิดเหตุรับผู้ป่วยกลับผิดคน

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 5 กำชับโรงพยาบาล ปฏิบัติตามมาตรฐานการรับ – จำหน่ายผู้ป่วย ป้องกันรับผู้ป่วยกลับบ้านผิดคน