สพฐ. ให้อิสระ ศธ.จังหวัดกำหนดนโยบายรับเด็กใหม่ได้เอง ในปี 63

สพฐ. ให้อิสระ ศธ.จังหวัดกำหนดนโยบายรับเด็กใหม่ได้เอง ในปี 63

กพฐ. ไฟเขียวให้อิสระศึกษาธิการจังหวัด และเขตพื้นที่การศึกษากำหนดนโยบาย สัดส่วนการรับเด็กเข้าเรียนปีการศึกษา 2563 เองได้ เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ และเสมอภาค