ชาวสวนมังคุดได้เฮ..พ่อค้าแห่เหมามังคุดยกสวน ให้ราคาสูง

ชาวสวนมังคุดได้เฮ..พ่อค้าแห่เหมามังคุดยกสวน ให้ราคาสูง

ชาวสวนมังคุดเมืองคอน ได้เฮ…พ่อค้าแห่เหมาดอกมังคุดยกสวน ให้ราคาสูง เผยมีการแย่งกันเหมา วันที่  17 ต.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานจากในพื้นที่อำเภอนบพิตำ อำเภอพรหมคีรี และอำเภอท่าศาลาบางส่วน ว่ามีมังคุดหลงฤดูออกดอกอย่างหนาแน่นและเต็มพื้นที่ในบางตำบลเท่านั้น แต่ไม่ได้ออกทุกตำบลเหมือนฤดูที่ผ่านมา ทำให้พ่อค้าคนกลางวิ่งเหมาดอกกันมาก ทำให้ราคาสูงมังคุดจนชาวบ้านตั้งข้อสงสัยว่าราคามังคุดเมื่อเก็บขายจะได้กิโลกรัมละเท่าไร สอบถามเกษตรกรชาวสวนมังคุดรายหนึ่งในตำบลนาเหรง…