อุทัยระบุราคายางพาราตกต่ำเลยจุดวิกฤตแล้ว

อุทัยระบุราคายางพาราตกต่ำเลยจุดวิกฤตแล้ว

ประธานสภาการยางแห่งประเทศไทย ระบุ ราคายางพาราตกต่ำเลยจุดวิกฤตไปแล้ว พร้อมเผยการแก้ปัญหาด้านราคาต้องเพิ่มมูลค่าของยางพารา