โปรดเกล้าฯ ‘พ.ต.อ.วันธิกรณ์’ พ้นจากนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์

โปรดเกล้าฯ ‘พ.ต.อ.วันธิกรณ์’ พ้นจากนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้ ‘พ.ต.อ.วันธิกรณ์ ราชสิริเสนา’ พ้นจากนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ 3 นายทหารฝ่ายหน้า

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ 3 นายทหารฝ่ายหน้า

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าให้ 3 นายทหารฝ่ายหน้า

โปรดเกล้าฯ ‘พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง’ พ้นตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักนายกฯ

โปรดเกล้าฯ ‘พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง’ พ้นตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักนายกฯ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าฯ ให้  ‘พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง’ พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ในหลวงโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแล้ว

ในหลวงโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแล้ว

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล

กทม. ประกาศกิจการอันตรายต่อสุขภาพ ปี 61 การคั่ว บด บรรจุกาแฟ ต้องขออนุญาต

กทม. ประกาศกิจการอันตรายต่อสุขภาพ ปี 61 การคั่ว บด บรรจุกาแฟ ต้องขออนุญาต

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศบังคับใช้แล้ว ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561

ประกาศ ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ 2 นายทหาร ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

ประกาศ ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ 2 นายทหาร ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นาวาเอก อัชฌบูรณ์ เซ็นพานิช และ เรือโทธีรทัศน์ อินทรทัศน์ เหตุมีพฤติการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ และพระราชทานยศทหาร

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ และพระราชทานยศทหาร

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ และพระราชทานยศทหาร

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศระเบียบการเลือก ส.ว. แล้ว

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศระเบียบการเลือก ส.ว. แล้ว

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการเผยแพร่ประกาศระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกสวมชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. พ.ศ. 2561 โดยระบุว่า

โปรดเกล้าฯ พรป.สส.,สว.แล้ว ให้มีผลหลัง 90 วัน นับจากประกาศ

โปรดเกล้าฯ พรป.สส.,สว.แล้ว ให้มีผลหลัง 90 วัน นับจากประกาศ

ราชกิจจาฯ เผยพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พรป.เลือกตั้งสส.และการได้มาซึ่งสว.แล้ว ให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 90 วัน จากนั้นต้องจัดเลือกตั้งภายใน 150 วัน