ภาคเอกชนชี้แจง!! กรณีใช้โฟมมาทำรูปปั้นพะยูนน้อย ‘มาเรียม’

ภาคเอกชนชี้แจง!! กรณีใช้โฟมมาทำรูปปั้นพะยูนน้อย ‘มาเรียม’

ภาคเอกชนซึ่งดำเนินโครงการปั้นรูปพะยูนมาเรียม ชี้แจงกรณีมีการตั้งข้อสังเกตการใช้โฟมมาทำรูปปั้น ซึ่งขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการสร้างรูปปั้นขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์เตือนให้คนเลิกใช้พลาสติกและโฟม