กลุ่มผู้ค้าแผงลอยถนนข้าวสาร ค้านจัดระเบียบพื้นที่ค้าขาย

กลุ่มผู้ค้าแผงลอยถนนข้าวสาร ค้านจัดระเบียบพื้นที่ค้าขาย

กลุ่มผู้ค้าแผงลอยเสรีถนนข้าวสาร นัดชุมนุมและเคลื่อนขบวนไปยังศาลาว่าการกทม. เพื่อคัดค้านการจัดระเบียบพื้นที่ค้าขาย