รฟม. ลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วงทุกวันหยุดเหลือ  15 บาทตลอดสาย

รฟม. ลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วงทุกวันหยุดเหลือ 15 บาทตลอดสาย

รฟม. ประกาศลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วงทุกวันหยุดเหลือ 15 บาทตลอดสาย เริ่มวันที่ 4 มี.ค. 2560 เป็นต้นไป จนกว่าการเชื่อมต่อระหว่างสถานีเตาปูนกับสถานีบางซื่อจะแล้วเสร็จ