ลงโทษขั้นสูงสุด คนขับรถแท็กซี่ ลวนลามผู้โดยสาร

ลงโทษขั้นสูงสุด คนขับรถแท็กซี่ ลวนลามผู้โดยสาร

กรมการขนส่งทางบก ลงโทษขั้นสูงสุดพร้อมส่งตัวผู้ขับรถดำเนินคดี กรณีคนขับรถแท็กซี่ ลวนลามผู้โดยสาร ด้านผู้ประกอบการสั่งปรับสูงสุด!!! ฐานยินยอมให้ผู้ไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะขับรถ