“โป๊ป” ไม่ตอบโต้ข้อกล่าวหา ปกปิดเรื่องละเมิดทางเพศ

“โป๊ป” ไม่ตอบโต้ข้อกล่าวหา ปกปิดเรื่องละเมิดทางเพศ

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงไม่ตอบโต้ข้อกล่าวหาของอดีตเอกอัครสมณทูตวาติกันที่ว่า พระองค์ทรงรับทราบข้อมูลการล่วงละเมิดทางเพศในศาสนจักรมานานหลายปี