นักกิจกรรมแอมเนสตี้ ยื่นสถานทูตฟิลิปปินส์ ปมละเมิดสิทธิมนุษยชน “สงครามปราบปรามยาเสพติด”

นักกิจกรรมแอมเนสตี้ ยื่นสถานทูตฟิลิปปินส์ ปมละเมิดสิทธิมนุษยชน “สงครามปราบปรามยาเสพติด”

นักกิจกรรมแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ยื่นสถานทูตฟิลิปปินส์ ปมละเมิดสิทธิมนุษยชน “สงครามปราบปรามยาเสพติด”