เกาหลีใต้ สั่งถอดลำโพงกระจายเสียง หยุดโฆษณาชวนเชื่อต่อต้านเกาหลีเหนือ

เกาหลีใต้ สั่งถอดลำโพงกระจายเสียง หยุดโฆษณาชวนเชื่อต่อต้านเกาหลีเหนือ

ทางการเกาหลีเหนือประกาศยืนยันปรับเวลาเท่าเกาหลีใต้ 5 พ.ค.นี้ ด้าน เกาหลีใต้ หยุดกระจายเสียงโฆษณาชวนเชื่อชายแดนถาวร