ในหลวงเสด็จโครง การชั่งหัวมันเพชรบุรีทรงป้อนนมให้ลูกวัว

ในหลวงเสด็จโครง การชั่งหัวมันเพชรบุรีทรงป้อนนมให้ลูกวัว

พร้อมกันนี้ ทอดพระเนตรการเจริญเติบโตของโคเพศผู้ อายุ 4 เดือน ซึ่งได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า “น้องตุ่ม”