‘ชูวิทย์’ โพสต์ซึ้ง โชคดีออกจากคุกทันร่วมยินดี ลูกสาวเรียนจบเกียรตินิยม

‘ชูวิทย์’ โพสต์ซึ้ง โชคดีออกจากคุกทันร่วมยินดี ลูกสาวเรียนจบเกียรตินิยม

‘ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์’ โพสต์ซึ้งถึงลูกสาว เผยโชคดีออกจากคุกทันร่วมยินดี ลูกสาวเรียนจบเกียรตินิยม