กยศ.ประเดิมหักบัญชีลูกหนี้ข้าราชการ มิ.ย.นี้

กยศ.ประเดิมหักบัญชีลูกหนี้ข้าราชการ มิ.ย.นี้

กยศ. นำร่องหักบัญชีเงินเดือนลูกหนี้กรมบัญชีกลาง 200 คน ในเดือนมิถุนายนนี้ ขณะที่ลูกหนี้ข้าราชการรายอื่นๆอีก 2 แสนราย จะเริ่มหักในเดือนตุลาคม ส่วนลูกจ้างเอกชนจะเริ่มดำเนินการในช่วงปลายปีนี้