เปิดภาพประทับใจ นักเรียนวชิราวุธ เข็นรถพระที่นั่ง ส่งเสด็จในหลวง ร.10

เปิดภาพประทับใจ นักเรียนวชิราวุธ เข็นรถพระที่นั่ง ส่งเสด็จในหลวง ร.10

ภาพธรรมเนียมประเพณีสุดประทับใจ นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยเข็นรถพระที่นั่งส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว