‘สุวิทย์’ เผยข่าวดี!! วัคซีนโควิด mRNA ในลิงได้ผลดี จ่อทดสอบในคนตามแผน

‘สุวิทย์’ เผยข่าวดี!! วัคซีนโควิด mRNA ในลิงได้ผลดี จ่อทดสอบในคนตามแผน

มีการทดลอง วัคซีนโควิด-19 “ชนิด mRNA” ในลิง ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม 63 มีการฉีดวัคซีนในลิงไปแล้ว 1 เข็ม ผลปรากฏว่า ลิงทุกตัวมีสุขภาพแข็งแรง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ในระดับที่น่าพอใจ และเตรียมทดลองเข็มที่ 2 วันนี้ และ เข็มที่ 3 ในเดือนถัดไป ซึ่งหากผลเป็นไปตามที่คาดการณ์ จะนำมาทดสอบในคนต่อไป