อายฝรั่งไหม? กองทัพขยะถูกทิ้งหน้าวัดดังกลางเมืองพัทยา

อายฝรั่งไหม? กองทัพขยะถูกทิ้งหน้าวัดดังกลางเมืองพัทยา

กองทัพขยะเน่า! ถูกกองทิ้งหน้าพระอารามหลวงกลางเมืองพัทยา กีดขวางถนน-ส่งกลิ่นเหม็น ประจานภาพลักษณ์การท่องเที่ยว