สวยไปอีกแบบ! วัดอ่างทองวาดภาพวิถีชีวิต-การละเล่นเด็กโบราณตามแนวเขื่อนกั้นน้ำ

สวยไปอีกแบบ! วัดอ่างทองวาดภาพวิถีชีวิต-การละเล่นเด็กโบราณตามแนวเขื่อนกั้นน้ำ

วัดดังที่อ่างทอง วาดภาพวิถีชีวิตชาวบ้านและการละเล่นของเด็กในสมัยโบราณบนผนังเขื่อนหน้าวัด ตลอดแนวเขื่อนกั้นน้ำกว่า 200 เมตร