สุดงดงาม! พระวิหารเขาพระสุเมรุประดิษฐานพระเจ้าทันใจ จากช่างฝีมือล้านนา

สุดงดงาม! พระวิหารเขาพระสุเมรุประดิษฐานพระเจ้าทันใจ จากช่างฝีมือล้านนา

ฝีมืองานช่างล้านนาสร้างพระวิหารจำลอง บนเขาพระสุเมรุ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าทันใจ ด้วยความวิจิตรสวยงาม