“จาตุรนต์ ฉายแสง” โพสต์ให้กำลังใจครู พร้อมจี้พัฒนาการศึกษาไทย

“จาตุรนต์ ฉายแสง” โพสต์ให้กำลังใจครู พร้อมจี้พัฒนาการศึกษาไทย

“จาตุรนต์ ฉายแสง” โพสต์เฟซบุ๊กให้กำลังใจครู พร้อมกันนี้ยังจี้ให้จัดการพัฒนาการศึกษา เพื่อผลิตครูให้ดียิ่งขึ้น