เปิดภาพความเสียหาย หลังเกิดเหตุปะทะในฮ่องกง

เปิดภาพความเสียหาย หลังเกิดเหตุปะทะในฮ่องกง

สถานการณ์การประท้วงในเกาะฮ่องกง ซึ่งนับไล่เลียงก็เข้าสู่สัปดาห์ที่ 17 แล้วสำหรับการประท้วง ที่เริ่มจากการต้องการให้ฮ่องกงถอนร่างกฎหมายส่งผู้ร้านข้ามแดนจนนำไปสู่การ เรียกร้องให้ ผุ้ว่าการเกาะฮ่องกงลาออกและการเรียกร้องประชิปไตนในฮ่องกง