วันวสันตวิษุวัต ถือเป็นวันเปลี่ยนฤดูกาล

วันวสันตวิษุวัต ถือเป็นวันเปลี่ยนฤดูกาล

นักท่องเที่ยวแห่ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมไทยโบราณ วัดเบญจมบพิตรฯ ขณะที่วันนี้เป็น “วันวสันตวิษุวัต” ซึ่งถือเป็นวันเปลี่ยนฤดูกาล

20 มีนาคมนี้ “วันวสันตวิษุวัต” กลางวันยาวเท่ากับกลางคืน

20 มีนาคมนี้ “วันวสันตวิษุวัต” กลางวันยาวเท่ากับกลางคืน

20 มีนาคม 2561 ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตร ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกพอดี ทำให้ช่วงเวลากลางวันเท่ากับกลางคืน เรียกว่า “วันวสันตวิษุวัต” ถือเป็นวันเปลี่ยนฤดูกาล ประเทศทางซีกโลกเหนือย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ ส่วนซีกโลกใต้เข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง

วันนี้! 20 มี.ค. วันวสันตวิษุวัต ทำกลางวันยาวเท่ากับกลางคืน

วันนี้! 20 มี.ค. วันวสันตวิษุวัต ทำกลางวันยาวเท่ากับกลางคืน

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) เผย 20 มีนาคมนี้ เป็น “วันวสันตวิษุวัต” เป็นวันเปลี่ยนฤดูกาล เวลากลางวันยาวเท่ากับกลางคืน