หมอลักษณ์ จวกกองทัพ จัดโชว์เครื่องบินกระทบผู้โดยสาร

หมอลักษณ์ จวกกองทัพ จัดโชว์เครื่องบินกระทบผู้โดยสาร

หมอลักษณ์ เรขานิเทศ โหรชื่อดัง โพสต์เฟซบุ๊ค ระบุสายการบินทุกสายดีเลย์ เกิน3ชั่วโมง เพราะกองทัพ จัดโชว์เครื่องบินวันเด็ก