“วันแม่แห่งชาติ”12ส.ค.นี้ มีกิจกรรมต่างๆมากมาย โดยตลอดเส้นทางถนนราชดำเนิน ประดับประดาด้วยดวงไฟ

“วันแม่แห่งชาติ”12ส.ค.นี้ มีกิจกรรมต่างๆมากมาย โดยตลอดเส้นทางถนนราชดำเนิน ประดับประดาด้วยดวงไฟ

ตลอดเส้นทางริมถนนราชดำเนิน ประดับประดาด้วยดวงไฟ และพระบรมฉายาลักษณ์ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเตรียมการเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา หรือ “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2552 ภาพเมื่อคืนวันที่ 9 สิงหคม