ย้ำ 1 พ.ค. ต้องให้ลูกจ้างหยุดวันแรงงาน พร้อมจ่ายค่าจ้าง ฝ่าฝืนมีความผิด

ย้ำ 1 พ.ค. ต้องให้ลูกจ้างหยุดวันแรงงาน พร้อมจ่ายค่าจ้าง ฝ่าฝืนมีความผิด

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ย้ำนายจ้างต้องให้ลูกจ้างหยุดงาน วันแรงงานแห่งชาติ 1 พ.ค. นี้ พร้อมจ่ายค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทำงาน ฝ่าฝืนมีความผิด

ทหาร ยึดป้ายรณรงค์วันแรงงานที่ต่อต้าน คสช. ก่อนต่อรองจนได้คืน

ทหาร ยึดป้ายรณรงค์วันแรงงานที่ต่อต้าน คสช. ก่อนต่อรองจนได้คืน

เจ้าหน้าที่ทหาร ยึดแผ่นป้ายรณรงค์ที่มีข้อความต่อต้าน คสช. และแผ่นโฟมที่ทำเลียนแบบหมุดคณะราษฎร ก่อนต่อรองจนได้คืน

นายกฯ เป็นประธานเปิดงาน ‘วันแรงงานแห่งชาติ’

นายกฯ เป็นประธานเปิดงาน ‘วันแรงงานแห่งชาติ’

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ ด้าน สภาองค์กรลูกจ้าง-สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ ยื่นขอรัฐปฏิรูปประกันสังคมเป็นองค์กรอิสระ