เวเนซุเอลา ประชาชนอดอยาก แต่เบียร์ยังขายดี ?

เวเนซุเอลา ประชาชนอดอยาก แต่เบียร์ยังขายดี ?

วิกฤตเศรษฐกิจเวเนซุเอลา ไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจเบียร์ระดับบน ขณะที่กลุ่มผู้ผลิตเบียร์จัดลานเบียร์ทุกสัปดาห์เพื่อขายเบียร์ให้กับลูกค้ากลุ่มที่ยังมีกำลังซื้อ