ระดมทุนช่วย หมอจุฬาฯ ต่อยอดวิจัยยาต้านมะเร็ง

ระดมทุนช่วย หมอจุฬาฯ ต่อยอดวิจัยยาต้านมะเร็ง

ระดมทุนช่วย หมอจุฬาฯ ต่อยอดวิจัยยาต้านมะเร็ง ชวนคนไทยร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย