“วิษณุ เครืองาม”นำทีมชี้แจง คณะนิติ-รัฐศาสตร์ จุฬาฯ ต้าน”เสื้อแดง”ถวายฎีกาอภัยโทษ”แม้ว”ไม่บังควร

“วิษณุ เครืองาม”นำทีมชี้แจง คณะนิติ-รัฐศาสตร์ จุฬาฯ ต้าน”เสื้อแดง”ถวายฎีกาอภัยโทษ”แม้ว”ไม่บังควร

คณาจารย์นิติศาสตร์ จับมือรัฐศาสตร์ จุฬาฯต้าน กลุ่มเสื้อแดงล่า 1 ล้านชื่อถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ”ทักษิณ” เป็นการกดดันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใช้ถ้อยคำไม่บังควร ให้”วิษณุ เครืองาม”นำทีมผู้ทรงคุณวุฒิหลายสาขาชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน