Ausiris ระบุ ราคาทองพุ่งต่อเนื่องเป็นวันที่ 4

Ausiris ระบุ ราคาทองพุ่งต่อเนื่องเป็นวันที่ 4

บทวิเคราะห์ทองคำ ประจำวันศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2559 โดย ออสสิริส กรุ๊ป ระบุว่า ประเด็นสำคัญของราคาทองคำในวันนี้ มีปัจจัยเกี่ยวข้อง ดังนี้

Ausiris ระบุ ราคาทองปรับครั้งที่ 3 เพิ่มขึ้น 50 บาท

Ausiris ระบุ ราคาทองปรับครั้งที่ 3 เพิ่มขึ้น 50 บาท

บทวิเคราะห์ทองคำ ประจำวันจันทร์ ที่ 8 ธันวาคม 2558 โดย ออสสิริส กรุ๊ป ระบุว่า ประเด็นสำคัญของราคาทองคำในวันนี้ มีปัจจัยเกี่ยวข้อง ดังนี้

Ausiris ระบุ ราคาทองเปิดตลาด ปรับลง 200 บาท

Ausiris ระบุ ราคาทองเปิดตลาด ปรับลง 200 บาท

บทวิเคราะห์ทองคำ ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม 2558 โดย ออสสิริส กรุ๊ป ระบุว่า ประเด็นสำคัญของราคาทองคำในวันนี้ มีปัจจัยเกี่ยวข้อง ดังนี้

Ausiris เผย ปัจจัยที่ราคาทองคำลดลงต่อเนื่อง

Ausiris เผย ปัจจัยที่ราคาทองคำลดลงต่อเนื่อง

บทวิเคราะห์ทองคำ ประจำวันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 โดย ออสสิริส กรุ๊ป ระบุว่า ประเด็นสำคัญของราคาทองคำในวันนี้ มีปัจจัยเกี่ยวข้อง ดังนี้

Ausiris ระบุ ราคาทองคำวันนี้ ปรับขึ้น 50 บาท

Ausiris ระบุ ราคาทองคำวันนี้ ปรับขึ้น 50 บาท

บทวิเคราะห์ทองคำ ประจำวันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2558 โดย ออสสิริส กรุ๊ป ระบุว่า ประเด็นสำคัญของราคาทองคำในวันนี้ มีปัจจัยเกี่ยวข้อง ดังนี้

Ausiris ระบุ ราคาทองวันนี้ ปรับลดลง 100 บาท

Ausiris ระบุ ราคาทองวันนี้ ปรับลดลง 100 บาท

บทวิเคราะห์ทองคำ ประจำวันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2558 โดย ออสสิริส กรุ๊ป ระบุว่า ประเด็นสำคัญของราคาทองคำในวันนี้ มีปัจจัยเกี่ยวข้อง ดังนี้

Ausiris ระบุ ราคาทองคำวันนี้ ยังผันผวน

Ausiris ระบุ ราคาทองคำวันนี้ ยังผันผวน

บทวิเคราะห์ทองคำ ประจำวันศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 โดย ออสสิริส กรุ๊ป ระบุว่า ประเด็นสำคัญของราคาทองคำในวันนี้ มีปัจจัยเกี่ยวข้อง ดังนี้

Ausiris ระบุ ราคาทองเปิดตลาดวันนี้ ปรับขึ้น 50 บาท

Ausiris ระบุ ราคาทองเปิดตลาดวันนี้ ปรับขึ้น 50 บาท

บทวิเคราะห์ทองคำ ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤศจิกายน 2558 โดย ออสสิริส กรุ๊ป ระบุว่า ประเด็นสำคัญของราคาทองคำในวันนี้ มีปัจจัยเกี่ยวข้อง ดังนี้

Ausiris ระบุ ราคาทองคำวันนี้ ปรับลดลง 150 บาท

Ausiris ระบุ ราคาทองคำวันนี้ ปรับลดลง 150 บาท

บทวิเคราะห์ทองคำ ประจำวันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2558 โดย ออสสิริส กรุ๊ป ระบุว่า ประเด็นสำคัญของราคาทองคำในวันนี้ มีปัจจัยเกี่ยวข้อง ดังนี้

Ausiris ระบุ ราคาทองวันนี้ ปรับลดลง 150 บาท

Ausiris ระบุ ราคาทองวันนี้ ปรับลดลง 150 บาท

บทวิเคราะห์ทองคำ ประจำวันอังคาร ที่ 17 พฤศจิกายน 2558 โดย ออสสิริส กรุ๊ป ระบุว่า ประเด็นสำคัญของราคาทองคำในวันนี้ มีปัจจัยเกี่ยวข้อง ดังนี้

Ausiris ระบุราคาทองคำวันนี้ปรับขึ้น 50 บ.

Ausiris ระบุราคาทองคำวันนี้ปรับขึ้น 50 บ.

บทวิเคราะห์ทองคำ ประจำวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 โดย ออสสิริส กรุ๊ป ระบุว่า ประเด็นสำคัญของราคาทองคำในวันนี้ มีปัจจัยเกี่ยวข้อง ดังนี้