ชื่นชม ‘วุธ อัษฎาวุธ’ กับวิธีสอนลูกสาวให้รู้ค่าของเงิน

ชื่นชม ‘วุธ อัษฎาวุธ’ กับวิธีสอนลูกสาวให้รู้ค่าของเงิน

ชาวเน็ตชื่นชม “วุธ อัษฎาวุธ” กับวิธีสอนลูกสาวให้รู้ค่าของเงิน หลังทำเป็นเงินไม่พอจ่ายค่าเทอม จนลูกสาวนำเงินเก็บออกมาช่วยจ่าย เพื่อให้ได้เรียนกับเพื่อนๆ