ศบค. แถลง ‘ยกเลิกเคอร์ฟิว’ คลายล็อกระยะที่ 4 บังคับใช้ 15 มิ.ย.นี้

ศบค. แถลง ‘ยกเลิกเคอร์ฟิว’ คลายล็อกระยะที่ 4 บังคับใช้ 15 มิ.ย.นี้

โฆษก ศบค. เผยที่ประชุม ศบค. มีมติเห็นชอบมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 4 ให้ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 แต่ยังคงมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าประเทศ ทั้งทางบก น้ำ อากาศ

ลุ้นวันนี้!! ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ เคาะยกเลิกเคอร์ฟิวหรือไม่

ลุ้นวันนี้!! ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ เคาะยกเลิกเคอร์ฟิวหรือไม่

วันนี้ (12 มิ.ย.63) ที่ประชุม ศบค. ชุดใหญ่ จะประชุมเพื่อพิจารณามาตรการผ่อนคลายระยะที่ 4 และการยกเลิกเคอร์ฟิว หลังไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศ 17 วัน

ศบค.เห็นชอบตาม สมช. ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 1 ด. เตรียมเข้า ครม. 26 พ.ค.นี้

ศบค.เห็นชอบตาม สมช. ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 1 ด. เตรียมเข้า ครม. 26 พ.ค.นี้

ที่ประชุม ศบค. ชุดใหญ่ มีมติเห็นชอบตาม สมช. ในการต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต่อไปอีก 1 เดือน พร้อมเสนอเข้า ครม. 26 พ.ค.63