วันนี้! 20 มี.ค. วันวสันตวิษุวัต ทำกลางวันยาวเท่ากับกลางคืน

วันนี้! 20 มี.ค. วันวสันตวิษุวัต ทำกลางวันยาวเท่ากับกลางคืน

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) เผย 20 มีนาคมนี้ เป็น “วันวสันตวิษุวัต” เป็นวันเปลี่ยนฤดูกาล เวลากลางวันยาวเท่ากับกลางคืน