‘ศิริกัญญา’ ชี้ประเทศไทยหลังโควิด-19 ‘คนจนยิ่งจนลง ชนชั้นกลางหาย’

‘ศิริกัญญา’ ชี้ประเทศไทยหลังโควิด-19 ‘คนจนยิ่งจนลง ชนชั้นกลางหาย’

‘ศิริกัญญา’ ชี้สถานการณ์โควิด-19 ในไทย ทำคนส่วนใหญ่รายได้ลดลงเกือบทั้งหมด 1 ใน 3 ทำให้คนจนเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่า ระบุต้องตั้งเป้าแผนฟื้นฟูให้ชัด และไม่ทำแบบเดิม