รองผบช.น. ตรวจโรงพัก พบ สตต.แต่งกายไม่เรียบร้อย ใส่ทองเส้นใหญ่ ลั่นฐานะดีมาจากไหน

รองผบช.น. ตรวจโรงพัก พบ สตต.แต่งกายไม่เรียบร้อย ใส่ทองเส้นใหญ่ ลั่นฐานะดีมาจากไหน

รองผบช.น.อึ้ง! ตรวจโรงพัก พบ สตต.แต่งตัวไม่เรียบร้อย ใส่ทองเส้นใหญ่ ถามฐานะดีมาจากไหน