กระทรวงสาธารณสุข มุ่งยกระดับ “สตรีทฟู้ดไทย”

กระทรวงสาธารณสุข มุ่งยกระดับ “สตรีทฟู้ดไทย”

กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) มีนโยบายยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถีให้ได้มาตรฐาน ทั้งในด้านสุขอนามัย และด้านความปลอดภัยของอาหาร โดยเฉพาะอาหารริมบาทวิถี(ฟุตบาท) ร้านค้า แผงลอย ที่สำคัญอาหารริมบาทวิถีตาม แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย เป็นที่ชื่นชอบ ตื่นตาตื่นใจกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งแต่ละพื้นที่มีวัฒนธรรมของอาหารที่แตกต่างกัน สธ. ตั้งเป้ายกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถีต้นแบบ 30…